Странице

VESTI DANA

петак, 21. новембар 2008.

Telfor 2008


U beogradskom centru Sava u utorak 25. novembra se svečano otvara 16. telekomunikacioni forum Telfor 2008.

Telfor 2008 će imati oko 35 autorskih sekcija i pet studentskih sekcija, sa više od 250 radova i više stotina autora. U okviru skupa će biti održano desetak posebnih i tehničkih prezentacija, kao i više od 30 komercijalnih prezentacija, tematskih izložb, seminara i radionica.

Na Telforu 2008 će se raspravljati o značaju telekomunikacija u privredi i društvu, funkcionisanju telekomunikacionih sistema, njihovoj izgradnji, eksploataciji i modernizaciji, kao i o politici razvoja. Na skupu će biti prikazani originalni istraživački rezultati i aktuelna dostignuća iz prakse, sa posebnim osvrtom na domaća i strana iskustva. Rad ovogodišnje manifestacije pratiće više od 2000 posetilaca.

U okviru Telfora 2008 biće obeležena i šezdesetogodišnjica Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda.

Organizatori Telfora 2008 su Društvo za telekomunikacije, Elektrotehnički fakultet iz Beograda, kompanija Telekom Srbija, JP PTT saobraćaja Srbija i srpska-crnogorska sekcija i COM Chapter IEEE.

Detaljne informacije o Telforu 2008 potražite na adresi http://www.telfor.org.yu.

Нема коментара:

Google